Rekrytering

Vi har arbetat med rekrytering i många olika branscher och rekryterat såväl chefer, specialister och vanliga medarbetare. Vi vet vad som krävs för att hitta rätt person till tjänsten. Normalt sköter vi hela rekryteringsprocessen, men det går även bra att anlita oss för att hjälpa till med vissa delar av processen, såsom att gallra ansökningar, ge en second opinion, ta referenser etc.

Eller varför inte göra som chefer på företag som har en HR-avdelning? Ta med en HR- och rekryteringsspecialist som är med på dina anställningsintervjuer!

Detta hjälper vi till med i samband med en rekrytering:

Komplett rekrytering
♦ Ansvarar för hela rekryteringsprocessen
♦ Inkluderar framtagande av kravprofil, annonsering, kontakt med sökande, gallring och urval, första intervju, referenstagning & andra intervju
♦ Uppföljning
♦ Kostnad för annons och eventuellt personlighetstest tillkommer
♦ Rekryteringsgaranti ingår

Second opinion (personbedömning)
♦ Ni sköter rekryteringsprocessen själva
♦ Vår konsult medverkar vid slutintervjuer och ett slutligt urval en eller flera slutkandidater
♦ Inkluderar djupintervju, referenstagning och eventuellt personlighetstest

Personlighetstester
♦ Höj prognosvärdet ytterligare genom att använda personlighets- och/eller färdighetstest
♦ Licens för personlighetstesterna DISC och OPQ
♦ Licens för Verify färdighetstester

Del av rekryteringsprocess
♦ Ni sköter rekryteringsprocessen själva
♦ Vi utför valda delar för att avlasta er (ni slipper gå igenom ”flera hundra ansökningar” och ”störande telefonsamtal”)
♦ Hjälpen kan bestå ett eller flera av följande moment: Ta fram kravprofil, utforma annons, kontakt med sökande, gallring och urval, första intervju, personlighetstest, andra intervju, referenstagning mm.

Proffshjälp i era anställningsintervjuer 
♦ Chefer på större företag har ofta med någon från HR-avdelningen under intervjun. Jag erbjuder ditt företag samma stöd.
♦ Vår konsult leder intervjuerna medan du sitter med och lyssnar och kan fokusera på svaren och flika in med egna frågor
♦ Ett mycket uppskattat stöd som både höjer prognosvärdet och stärker din intervjukompetens som chef

Utveckling av er rekryteringsprocess inklusive utbildning
♦ Genomgång av er rekryteringsprocess
♦ Utveckling av era rutiner och processer
♦ Utbildning av era chefer i rekryterings- och intervjuteknik

Massrekrytering
♦ Nyetableringar
♦ Säsongspersonal

Vi utgår från Dalarna men gör uppdrag i hela landet, på plats eller via Teams.

Kontakta oss så berättar vi mer