Kurser

 

Kurserna riktar sig framför allt till chefer och HR-medarbetare.

Kurserna är pedagogiskt upplagda med en blandning av teori och genomgång av praktikfall.

De öppna kurserna med fasta datum kan även anordnas som företagsinterna kurser, digitalt eller på plats ute på företaget.

> Gå till anmälningsformuläret för de öppna kurserna

 

Öppna kurser

Grundkurs i Arbetsrätt

En kurs med praktiskt inriktning för att kunna hantera arbetsrättsliga frågor i vardagen. Vi går igenom rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare, var gränsen går för vad medarbetaren får göra och inte göra, vad får medarbetarna skriva på sociala medier, förhandlingsskyldighet, praktikfall.

– Nyheterna i LAS 2022
– Tillåtna anställningsformer
– Gången i ett arbetsrättsärende
– Uppsägningar – praktikfall
– Medarbetarens rättigheter & skyldigheter
– Flytta medarbetare mellan avdelningar
– Ledighetsregler
– Facklig tid/utbildning
– Övertidsregler
– Sociala medier

Nästa kurstillfälle:
9 februari 9-12 2023 (digitalt via Teams)
> Gå till anmälningsformuläret

Kan även ges som företagsanpassad variant ute på plats på företaget eller digitalt.


Grundkurs i Systematiskt arbetsmiljöarbete

Lär dig grunderna i Systematiskt arbetsmiljöarbete på ett lättfattligt sätt.

– Lagkraven inom arbetsmiljöområdet
– Checklista för företagets systematiska arbetsmiljöarbete
– Chefens arbetsmiljöansvar
– Skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar
– Arbetsmiljöansvar vid inhyrning och entreprenad
– Skyddsronder och andra riskbedömningsmetoder
– Fördelning av arbetsmiljöuppgifterna
– Samverkan med medarbetarna

Nästa kurstillfälle:
16 februari 9-12 2023 (digitalt via Teams)
> Gå till anmälningsformuläret

Kan även ges som företagsanpassad variant ute på plats på företaget eller digitalt.


Utöver ovanstående öppna kurser ges även nedanstående kurser som företagsinterna kurser, digitalt eller ute på plats på företaget:

Arbetsbrist & Omorganisation

Målgrupp: Chefer & HR-medarbetare
Vi går igenom hur man arbetsrättsligt hanterar en arbetsbristsituation. Det inkluderar bl a  omplaceringsregler, turordningslistor, förhandlingsskyldighet, arbetsgivarens möjligheter, praktikfall. Uppdaterad med nyheterna i LAS 2022.

Arbetsrättskunskap för medarbetare

Målgrupp: Medarbetare
Jag går under ca 1 timme tillsammans med medarbetarna igenom dolda skyldigheter i ett anställningsförhållande, vad innebär lojalitetsplikten, vad får man skriva och inte skriva på sociala medier m m. En bra förebyggande insats för att minska risken för framtida personalproblem. Det är inte bara chefer som behöver kunna arbetsrätt – varje medarbetare förväntas ju också veta vad som är rätt och fel i ett anställningsförhållande – men vet de verkligen det?

Rekrytering & Intervjuteknik

Målgrupp: Chefer & HR-medarbetare
En kurs som syftar till att göra dig till en duktigare rekryterare. Målet är att du ska få en högre prognossäkerhet vid rekrytering och därmed undvika onödiga kostnader. Vi går igenom viktiga intervjufrågor, psykologiska knep, hur man får folk att berätta sanningsenligt om sig själv. Vi går också igenom vanliga misstag samt hur du gör en bra referenstagning.

 

Röster från kursdeltagare:

”Pratar på ett sätt så att alla förstår”
”Kunnig, tydlig, bra pedagog”
”Bra föreläsare med goda kunskaper och erfarenheter”

Kontakta mig för mer information och offert.