HR-tjänster

Jag har jobbat såväl brett som djupt med personalfrågor under 20 års tid. Det innebär att jag har stor erfarenhet av samtliga personalområden och kan hjälpa er organisation med olika former av stöd och insatser.

Här är exempel på områden som jag erbjuder hjälp med:

Rekrytering
♦ Intervju, referenstagning, urval (hela uppdrag eller utvalda delar)
♦ Personlighetstester DISC, OPQ
♦ Färdighetstester Verify

Lön & Förmåner
♦ Lönerevisionsmodeller
Lönekartläggning

Arbetsmiljö & Hälsa

♦ Systematiskt arbetsmiljöarbete (bygga upp eller revidera befintligt)
♦ Organisatorisk & social arbetsmiljö
♦ Rehabiliteringsrutiner
♦ Jämställdhetsplan & diskrimineringsarbete
♦ Internutbildning ”Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken”

Personal- & organisationsutveckling
♦ Chef- och ledarutveckling
♦ Värdegrundsarbete
♦ Personlighetstext för utveckling (DISC-analys)

Arbetsrätt & Förhandling
♦ Stöd i avvecklingsarbete, arbetsbrist & omorganisation
♦ Arbetsrättsliga ärenden
♦ Förhandlingsstöd

Projektledning, coaching & mentorskap
♦ Projektledning vid t ex omställningsprojekt, värdegrundsarbete mm
♦ Coaching & mentorskap inom HR-området

HR-check
♦ Genomgång av hur personalarbetet ser ut hos er idag samt förslag på hur det skulle kunna utvecklas för att bli ännu bättre

Internutbildningar
♦ Arbetsrätt & Personalproblem (halvdag)
♦ Arbetsbrist & Omorganisation (halvdag)
♦ Arbetsrättskunskap för medarbetare (1 tim)
♦ Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
♦ Värdegrundsarbete
♦ Intervjuteknik

Jag utför uppdrag i Dalarna, kringliggande län och i Stockholm.

Kontakta mig för mer information