HR-tjänster

Jag har jobbat såväl brett som djupt med personalfrågor under 25 års tid. Det innebär att jag har stor erfarenhet av samtliga personalområden och kan hjälpa er organisation med olika former av stöd och insatser.

Här är exempel på områden som jag erbjuder hjälp med:

Rekrytering
♦ Intervju, referenstagning, urval (hela uppdrag eller utvalda delar)
♦ Personlighetstester DISC, OPQ
♦ Färdighetstester Verify

Läs mer om vad jag hjälper till med i rekryteringar

Lön & Förmåner
♦ Lönerevisionsmodeller
Lönekartläggning

Arbetsmiljö & Hälsa

Medarbetarenkäter
♦ Systematiskt arbetsmiljöarbete (bygga upp eller revidera befintligt)Systematiskt arbetsmiljöarbete (bygga upp eller revidera befintligt)
♦ Organisatorisk & social arbetsmiljö
♦ Jämställdhetsplan & diskrimineringsarbete
♦ Chefsutbildning ”Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Internutbildningar
♦ Arbetsrätt & Personalproblem (halvdag)
♦ Arbetsbrist & Omorganisation (halvdag)
♦ Arbetsrättskunskap för medarbetare
♦ Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
♦ Intervjuteknik

Mer information om kurserna

Jag utgår från Dalarna, men genomför uppdrag över hela landet, på plats eller på Teams.

Kontakta mig för mer information