Lönekartläggning

Fr o m 1 januari 2017 ska företag med minst 10 anställda årligen göra en lönekartläggning varje år samt dokumentera arbetet med kartläggningen.

Syftet är att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Förutom lön ska även övriga anställningsvillkor och förmåner kartläggas.

I kapitel 3-8 i Diskrimineringslagen hanteras detta krav.

Jag har arbetat med löneanalyser under lång tid och kan därför hjälpa ditt företag med lönekartläggningen för att säkerställa att ni uppfyller de krav som Diskrimineringsombudsmannen ställer.

Vid önskemål hjälper jag även till att bygga lönerevisionsmodeller så att den årliga lönerevisionen kan fördelas på ett rättvist, transparent och för medarbetarna motiverande sätt.

Jag gör även lönekartläggningar på distans över hela landet, vilket fungerar utmärkt.

Kontakta mig för mer information och offert.