Utbildningar

Mina kurser riktar sig framför allt till linjechefer i små och stora företag samt HR-medarbetare. Kurserna består av en blandning av teori och praktiska fall och kan anpassas efter företagets önskemål.

Mina kurser är praktiskt inriktade med ett pedagogiskt upplägg. Kurserna kan genomföras över hela landet. Jag genomför även en-till-en-utbildningar på distans via Skype.

Just nu finns inga inplanerade öppna kurser.

Samtliga kurser nedan anordnas som företagsinterna ute på ert företag. Begär offert.

Arbetsrätt & Personalproblem
Målgrupp: Linjechefer & HR-medarbetare
En kurs med praktiskt inriktning för att kunna hantera arbetsrättsliga frågor i vardagen. Vi går igenom rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare, var gränsen går för vad medarbetaren får göra och inte göra, vad får medarbetarna skriva på sociala medier, förhandlingsskyldighet, praktikfall. Kombinera gärna med kursen ”Arbetsrättskunskap för medarbetare”.

Arbetsrättskunskap för medarbetare
Målgrupp: Medarbetare
Jag går under ca 1 timme tillsammans med medarbetarna igenom dolda skyldigheter i ett anställningsförhållande, vad innebär lojalitetsplikten, vad får man skriva och inte skriva på sociala medier m m. En bra förebyggande insats för att minska risken för framtida personalproblem. Det är inte bara chefer som behöver kunna arbetsrätt – varje medarbetare förväntas ju också veta vad som är rätt och fel i ett anställningsförhållande – men vet de verkligen det?

Arbetsbrist & Omorganisation
Målgrupp: Linjechefer & HR-medarbetare
Vi går igenom hur man arbetsrättsligt hanterar en arbetsbristsituation. Det inkluderar bl a  omplaceringsregler, turordningslistor, förhandlingsskyldighet, arbetsgivarens möjligheter, praktikfall

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Målgrupp: Linjechefer & HR-medarbetare
Lär dig grunderna i Systematiskt arbetsmiljöarbete på ett lättfattligt sätt.  Säkerställer att du och ditt företag har rätt kompetens och känner till vilka arbetsmiljöuppgifter som  ni måste känna till och utföra. Anpassas efter befintliga arbetsmiljödokument som finns på företaget. Lämplig att genomföra i samband med att fördelning (delegering) görs av arbetsmiljöuppgifterna på företaget.

Rekrytering & Intervjuteknik
Målgrupp: Linjechefer & HR-medarbetare
En kurs som syftar till att göra dig till en duktigare rekryterare. Målet är att du ska få en högre prognossäkerhet vid rekrytering och därmed undvika onödiga kostnader. Vi går igenom viktiga intervjufrågor, psykologiska knep, hur man får folk att berätta sanningsenligt om sig själv. Vi går också igenom vanliga misstag samt hur du gör en bra referenstagning.

Utvecklingssamtal & Lönesamtal
Målgrupp: Linjechefer & HR-medarbetare
Under kursen går vi bland annat igenom praktiska tips & råd kring hur du lägger upp och genomför utvecklingssamtal och lönesamtal, hur du hanterar svåra situationer och hur du lämnar besked om ny lön på ett bra sätt.

 

Röster från kursdeltagare:

”Pratar på ett sätt så att alla förstår”
”Kunnig, tydlig, bra pedagog”
”Bra föreläsare med goda kunskaper och erfarenheter”

Kontakta mig för mer information och offert.