Organisatorisk & Social arbetsmiljö

Sedan 2016 finns en ny föreskrift om Organisatorisk och Social arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket. Området kallades tidigare för psykosocial arbetsmiljö men har nu alltså bytt namn. I den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingår bland annat kränkande särbehandling, arbetsbelastning, arbetstidsförläggning och det sociala samspelet på arbetsplatsen. Förutom att samtliga områden ska uppfyllas, ska även chefer utbildas och det ska finnas mål för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet.

Läs hela föreskriften här

Jag har arbetat mycket med denna fråga och vet vad ditt företag behöver göra för att uppfylla denna föreskrift. Arbetsmiljöverket gör då och då inspektioner inom detta område, så det är klokt att vara proaktiv, inte minst för företagets och medarbetarnas skull. Låt mig hjälpa er att få detta på plats.