Öppna kurser

Arbetsrätt & Personalproblem – Grundkurs

Syfte:

Känna till vilka gränser som finns inom arbetsrätten för vad man får göra och inte får göra i ett anställningsförhållande.

Ur innehållet:

 • Hur hanterar man en medarbetare som underpresterar?
 • I vilka situationer måste man förhandla med facket?
 • När ger man en varning och vad innebär det egentligen?
 • Hur hanterar man samarbetssvårigheter, onykterhet i tjänst eller ordervägran?
 • Får medarbetare uttrycka sig som man vill på sociala medier?
 • När är det dags att kontakta HR-avdelningen eller en arbetsrättsjurist?
 • Praktikfall

Se kursdatum

Gå till kursanmälan

Vill ni boka kursen som företagsintern kurs? Kontakta mig

När lågkonjunkturen kommer – Arbetsbrist & Omorganisation

Syfte:

Lära sig hantera arbetsbristsuppsägningar och omplaceringar korrekt

Ur innehållet:

 • Hur gör man en arbetsbristuppsägning?
 • Vilka regler gäller för omplacering och omorganisation?
 • Hur fungerar turordningslistor?
 • Förhandlingsskyldighet och förhandlingstips
 • Arbetsgivarens möjligheter
 • Praktikfall

Se kursdatum

Gå till kursanmälan

Vill ni boka kursen som företagsintern kurs? Kontakta mig

 Rekryterings- och intervjuteknik

Syfte:

Lära sig att ställa rätt frågor utifrån den kravprofil som satts upp för tjänsten och därmed öka förutsättningarna för att rätt medarbetare anställs.

Ur innehållet:

 • Vad kostar en mindre bra rekrytering?
 • 20 centrala intervjufrågor
 • Psykologiska knep för att få personen att öppna sig
 • Som du frågar får du svar
 • Så undviker du att intervjupersonen kan läsa av vad du vill ha för svar
 • Hantera svåra situationer under intervjun
 • 7 vanliga misstag att undvika
 • Skillnaden mellan bra och dålig referenstagning

Se kursdatum

Gå till kursanmälan

Vill ni boka kursen som företagsintern kurs? Kontakta mig