Mobilt HR-stöd

Ett personligt stöd i HR-frågor anpassat efter behov

I mindre företag utan egna HR-resurser kan personalfrågorna bli både svåra och tidskrävande att hantera. Man saknar ofta någon att rådfråga eller diskutera med.

Med Mobilt HR-stöd får ni en engagerad, kunnig och erfaren diskussionspartner kring personal- och organisationsfrågor, vilket inkluderar områden som arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering, personalutveckling, organisationsförändring, lönefrågor mm.

Mobilt HR-stöd består av en eller flera av nedanstående punkter, där ni väljer själva vad ni vill ha utifrån just ert företags önskemål och behov:

Grunden i Mobilt HR-stöd är att jag besöker ert företag emellanåt. Det kan vara en gång i månaden, oftare eller mer sällan utifrån hur just ni vill ha det. Jag ger er vägledning i aktuella HR-frågor och personalärenden. Jag tittar också tillsammans med er på vilka möjligheter som finns till utveckling och förebyggande arbete samt kontrollerar att ni uppfyller de olika lagkrav som finns, t ex inom arbetsmiljöområdet.

Mellan mina besök hos er har ni möjlighet att ringa mig och diskutera HR-frågor
eller personalproblem, t ex frågor av mer akut karaktär.

Ni kan också anlita mig för särskilda uppdrag eller insatser. Det kan t ex vara stöd i en viktig rekrytering, framtagande rutiner och policys, värdegrundsarbete, framtagande av lönerevisionsmodell eller kompetensutveckling av er som hanterar personalfrågorna. Läs mer om den palett av övriga HR-insatser som jag erbjuder

Med Mobilt HR-stöd får ni en personlig och engagerad coach i HR-frågor som känner ert företag.

Det är ingen bindningstid på Mobilt HR-stöd, vilket innebär att du tryggt kan anlita mig utan att binda upp dig.

Genom att förebygga eller få bort personalproblem i ett tidigt skede spar ni både tid och pengar och kan ägna er åt era ordinarie arbetsuppgifter. Mobilt HR-stöd är en flexibel och kostnadseffektiv lösning som ofta betalar sig flerfaldigt!

Kontakta mig så berättar jag mer.