Arbetsrättskunskap för medarbetare (ny kurs)

“Det här borde ju våra medarbetare veta också!”. Det här brukar ibland jag få höra när jag utbildar chefer inom arbetsrätt. Därför har jag också en kort-version av arbetsrättskursen anpassad för medarbetare.

Kursen är på ca 1 timme och hålls i en lättsam och engagerande form utan pekpinnar ute på ert företag. Jag går igenom de delar av arbetsrätten som har störst praktisk betydelse ur ett medarbetarperspektiv.

Ur innehållet: Dolda skyldigheter i ett anställningsförhållande, vad innebär lojalitetsplikten, vad får man skriva och inte skriva på sociala medier m m.

En bra förebyggande insats för att minska risken för framtida personalproblem. Det är inte bara chefer som behöver kunna arbetsrätt – varje medarbetare förväntas ju också veta vad som är rätt och fel i ett anställningsförhållande – men vet de verkligen det?

Kontakta mig för mer information.