Category: HR-tjänster

DISC-analys (beteende och kommunikationsstil)

Ett sätt att höja kvaliteten vid rekrytering är att använda ett personlighetstest. Jag har arbetat med flera olika testinstrument och använder idag Extended DISC som är en analys av beteende- och kommunikationsstil. Ett värdefullt hjälpmedel vid rekrytering, men också ett mycket bra arbetsgrupps- och ledarutvecklingsverktyg, och kan även användas i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö. …

Continue reading