Arbetsrätt

Jag hjälper ditt företag med arbetsrättsligt stöd. Jag ger arbetsrättslig rådgivning och är behjälplig vid uppsägningar, förhandling, omorganisation, personalärenden m m. Jag är både bollplank och hjälper er att säkerställa att ni hanterar detta på ett arbetsrättsligt korrekt sätt. Jag kan också vara behjälplig på plats med detta.

Jag har arbetat med detta i 20 års tid vilket gör att ni får hög kompetens när ni anlitar mig.

Jag genomför även utbildningar inom det arbetsrättsliga området.

Kontakta mig för mer information.