Öppna kurser

Arbetsrätt & Personalproblem – Grundkurs

Syfte:

Känna till vilka gränser som finns inom arbetsrätten för vad man får göra och inte får göra i ett anställningsförhållande.

Ur innehållet:

 • Hur hanterar man en medarbetare som underpresterar?
 • I vilka situationer måste man förhandla med facket?
 • När ger man en varning och vad innebär det egentligen?
 • Hur hanterar man samarbetssvårigheter, onykterhet i tjänst eller ordervägran?
 • Får medarbetare uttrycka sig som man vill på sociala medier?
 • När är det dags att kontakta HR-avdelningen eller en arbetsrättsjurist?

Se kursdatum

Gå till kursanmälan

Vill ni boka kursen som företagsintern kurs? Kontakta mig

Arbetsrätt – Svåra personalärenden

Syfte:

Lära sig hantera svårare personalärenden.

Ur innehållet:

 • När kan man säga upp en medarbetare p g a personliga skäl?
 • Vad behöver du som arbetsgivare ha gjort innan uppsägningen?
 • Andra sätt att avsluta en anställning på?
 • Alkoholproblem och sjukdom – hur hanterar man det?
 • Rehabiliteringsutredning – genomgång av nya reglerna
 • Vad innebär omplaceringsskyldigheten?
 • Hur går en arbetsbrist-uppsägning till?

Se kursdatum

Gå till kursanmälan

Vill ni boka kursen som företagsintern kurs? Kontakta mig

 Rekryterings- och intervjuteknik

Syfte:

Lära sig att ställa rätt frågor utifrån den kravprofil som satts upp för tjänsten och därmed öka förutsättningarna för att rätt medarbetare anställs.

Ur innehållet:

 • Vad kostar en mindre bra rekrytering?
 • 20 centrala intervjufrågor
 • Psykologiska knep för att få personen att öppna sig
 • Som du frågar får du svar
 • Så undviker du att intervjupersonen kan läsa av vad du vill ha för svar
 • Hantera svåra situationer under intervjun
 • 7 vanliga misstag att undvika
 • Skillnaden mellan bra och dålig referenstagning

Se kursdatum

Gå till kursanmälan

Vill ni boka kursen som företagsintern kurs? Kontakta mig

 


Arbeta med värdegrund på företaget

Syfte:

Ge kunskap om hur man sätter en värdegrund på företaget, vilka steg som bör genomföras och hur man involverar medarbetarna i detta arbete.

Ur innehållet:

 • Vad fyller en värdegrund för funktion?
 • Vem skapar värdegrunden?
 • Hur involverar man medarbetarna?
 • Hur får man värdegrunden att fästa i vardagen hos medarbetarna?

Se kursdatum

Gå till kursanmälan

Vill ni boka kursen som företagsintern kurs? Kontakta mig