«

»

Ledarskapsutbildning för nya chefer

Det är lätt att utse nya chefer i organisationen. Men min erfarenhet är att man inte sällan glömmer bort att förse dem med utbildning i själva ledarskapet.

Den här utbildningen vänder sig till såväl nya chefer & ledare som till chefer som har varit med ett tag och vill utvecklas i sitt ledarskap.

Kanske känner du själv att du vill utvecklas som ledare eller har personer i din organisation som skulle behöva fylla på sina ledarskapskunskaper?

Välkommen att anmäla dig/er!

Målgrupp: Nya chefer samt chefer som inte tidigare gått ledarskapsutbildning

Längd: Fyra halvdagar, kl 12.30 – 16. Onsdagar, start 15 maj 2019.

Syfte: Ge grundläggande kunskap samt bygga upp en trygghet i den egna ledarrollen.

Plats: Borlänge

Kursledare: HR-konsult Mikael Kjällbring som arbetat med HR-frågor och ledarutveckling i 20 år.

Innehåll:

Halvdag 1
Din personliga ledar- och kommunikationsstil
(inkluderar analys och personlig återkoppling av den egna kommunikations- och beteendestilen med verktyget Extended DISC)
Hantering av medarbetare med olika personlighet/beteenden

Halvdag 2
Motivation
Feedback
Kommunikation

Halvdag 3
Arbetsmiljö
Personalutveckling
Anställa medarbetare

Halvdag 4 (valfri i det fall du redan gått min arbetsrättskurs)
Arbetsrätt
Förhandling
Hantering av personalproblem

Kostnad:
12.500 kr exkl moms per deltagare (vid deltagande endast i halvdag 1-3, 9.500 kr exkl moms.

Anmälan: Sker senast 30/4 till mikael@carbonado.se. Max 10 deltagare.