HR-tjänster

Jag har jobbat såväl brett som djupt med personalfrågor under 20 års tid. Det innebär att jag har stor erfarenhet av samtliga personalområden och kan hjälpa er organisation med olika former av stöd och insatser.

Här är exempel på områden som jag erbjuder hjälp med:

Lön & Förmåner
♦ Lönerevisionsmodeller
Lönekartläggning & Löneanalyser
♦ Strategisk lönebildning

Arbetsmiljö & Hälsa
♦ Bygga upp systematiskt arbetsmiljöarbete
♦ Organisatorisk & social arbetsmiljö
♦ Rehabiliteringsrutiner
♦ Friskvård
♦ Förebyggande hälsoarbete
♦ Jämställdhetsarbete
♦ Diskrimineringsarbete
♦ Krisplanering
♦ Checklistor, rutiner
♦ Internutbildning inom ”Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken”

Utbildning & Utveckling
♦ Ledarutveckling
♦ Utbildning i ”Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken”
♦ Samarbete & personlig stil
♦ Material för och utbildning i PU-/Utvecklingssamtal

Arbetsrätt & Förhandling
♦ Avveckling & omställning
♦ Arbetsrättsliga ärenden
♦ Lagar, avtal & arbetsrätt
♦ Förhandlingsstöd
♦ Stöd i avvecklingsprocess, flytt av verksamhet
♦ Utbildning i ”Arbetsbrist och personalproblem”

Projektledning
♦ Projektledning vid t ex omställningsprojekt

HR-check
♦ Genomgång av hur personalarbetet ser ut hos er idag samt förslag på hur det skulle kunna utvecklas för att bli ännu bättre

Jag utför uppdrag i Dalarna, kringliggande län och i Stockholm.

Kontakta mig så berättar jag mer: mikael@carbonado.se eller 072-44 88 555.