HR-tjänster

Jag har jobbat såväl brett som djupt med personalfrågor under 20 års tid. Det innebär att jag har stor erfarenhet av samtliga personalområden och kan hjälpa er organisation med olika former av stöd och insatser.

Här är exempel på områden som jag erbjuder hjälp med:

Lön & Förmåner
♦ Lönerevisionsmodeller
♦ Lönesamtal
Lönekartläggning
♦ Löneanalyser
♦ Strategisk lönebildning
♦ Internutbildning lönesamtal

Arbetsmiljö & Hälsa
♦ Bygga upp systematiskt arbetsmiljöarbete
♦ Organisatorisk & social arbetsmiljö
♦ Rehabiliteringsrutiner
♦ Friskvård
♦ Förebyggande hälsoarbete
♦ Jämställdhetsarbete
♦ Mångfaldsarbete
♦ Diskrimineringsarbete
♦ Krisplanering
♦ Checklistor, rutiner
♦ Internutbildning inom området

Utbildning & Utveckling
♦ Ledarutveckling
♦ Medarbetarutveckling
♦ Organisationsutveckling
♦ Samarbete & personlig stil
♦ Kompetensanalys & kompetensutveckling
♦ Kompetensmatriser
♦ PU-/Utvecklingssamtal
♦ Internutbildning inom området

Arbetsrätt & Förhandling
♦ Avveckling & omställning
♦ Arbetsrättsliga ärenden
♦ Arbetstidsmodeller
♦ Lagar, avtal & arbetsrätt
♦ Förhandlingsstöd
♦ Stöd i avvecklingsprocess, flytt av verksamhet
♦ Internutbildning inom praktisk arbetsrätt för chefer

Projektledning
♦ Projektledning vid t ex omställningsprojekt

HR-check
♦ Genomgång av hur personalarbetet ser ut hos er idag samt förslag på hur det skulle kunna utvecklas för att bli ännu bättre

Jag utför uppdrag i Dalarna, kringliggande län och i Stockholm.

Kontakta mig så berättar jag mer: mikael@carbonado.se eller 072-44 88 555.